Wat is een onverschuldigde betaling?

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Als aan iemand kinderbijslag betaald werd terwijl de wettelijke en/of reglementaire voorwaarden niet vervuld waren, spreekt men van een onverschuldigde betaling van kinderbijslag (of simpelweg onverschuldigde betaling).

Voorbeelden

  • Kinderbijslag werd betaald voor één of meerdere maanden voor een kind dat ouder is dan 18 jaar terwijl het geen statuut meer had dat recht gaf op kinderbijslag (geen student, leerling of jonge werkzoekende): de kinderbijslag moest dus niet betaald worden.
  • De kinderbijslaginstelling heeft het basistarief toegekend en de toeslag " voor langer dan zes maanden werklozen" terwijl het inkomen van het gezin groter was dan het grensbedrag: de toeslag "voor langer dan zes maanden werklozen" had dus niet betaald moeten worden.

De bijslagtrekkende die de onverschuldigde kinderbijslag ontvangen heeft, wordt de debiteur genoemd.
Met de term debet wordt een onverschuldigd bedrag aangeduid of het saldo van een onverschuldigd bedrag dat nog terugbetaald moet worden nadat een deel van het bedrag al terugbetaald werd.

Top