Debet C: onverschuldigd bedrag in de plaats van een andere kinderbijslaginstelling

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

    1. Voorwaarden

Het gaat om kinderbijslag betaald door een kinderbijslaginstelling terwijl die betaald moest worden door een andere instelling die geen deel uitmaakt van de nationale verdeling.

Voorbeeld

Bij provisionele betalingen betaalt een instelling voort tot de volgende instelling de betalingen doet.

Voorlopige betalingen tot de nieuwe bevoegde instelling het recht voor haar rekening neemt.

 

Men spreekt dan van een onverschuldigde betaling in de plaats van een andere instelling.

De kinderbijslag die in de plaats van een andere instelling betaald wordt,is niet altijd dezelfde: het bedrag dat door de bevoegde instelling werkelijk verschuldigd is kan hoger of lager zijn.

Als het bedrag dat terugbetaald kan worden door de andere kinderbijslaginstelling lager is dan het bedrag dat door de eerste instelling betaald is, wordt het verschil dat niet terugbetaald kan worden door de andere instelling een debet A of B.

    2. Controlemiddelen

Verjaringstermijn

Voor regulariseringen tussen instellingen is er geen verjaringstermijn.

Als er een saldo is dat niet terugbetaald kan worden door de andere instelling, is dat saldo een onverschuldigd bedrag waarvan de oorsprong bepaald moet worden om de verjaringstermijn die hoort bij zijn categorie te kunnen toepassen.

    3. Indien de voorwaarden niet vervuld zijn

Procedure als het o nverschuldigde bedrag niet binnen de termijn teruggevorderd is

Als het debet niet binnen de termijn teruggevorderd is, moet de verjaringstermijn per aangetekende brief gestuit worden voordat de oorspronkelijke verjaringstermijn verstreken is.

Op voorwaarde dat dat vermeld wordt in de kennisgeving van het onverschuldigde bedrag stuiten de inhoudingen of de terugbetalingen van de debiteur zelf echter de verjaringstermijn.

De onverschuldigde betaling in de plaats van een andere instelling wordt voor 100% teruggevorderd door de andere instelling.

Het eventuele saldo dat niet terugbetaald kan worden door de andere instelling moet teruggevorderd worden rekening houdend met het terugvorderingspercentage dat overeenstemt met het type (onverschuldigd bedrag A of B).

 

Top