Nieuw recht op kinderbijslag

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Wat is een nieuw recht?

Over het algemeen is een nieuw recht een recht dat iemand voor de eerste keer verkrijgt voor een kind of opnieuw verkrijgt nadat het recht geschrapt werd.

Men spreekt ook van een nieuw recht als een specifiek recht voor het eerst verkregen wordt (bv. recht voor wezen).

Als een nieuw recht wordt vastgesteld, wordt de werkgever opgezocht voor wie de voorrangsgerechtigde rechthebbende werkte op een zo dicht mogelijk bij de referentiedag gelegen datum. Wanneer de rechthebbende zelfstandige is, gaat het om het kinderbijslagfonds verbonden met het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige was aangesloten.

De referentiedag voor de vaststelling van een nieuw recht is de dag van de gebeurtenis die een nieuw recht doet ontstaan.

Bij de vestiging van een nieuw recht moet met alle beroepsactiviteiten van de rechthebbende rekening worden gehouden, bijvoorbeeld ook met één enkele dag uitzendwerk.

Geen enkele beroepsactiviteit kan worden beschouwd als "geneutraliseerd", dit wil zeggen als een beroepsactiviteit waar geen rekening mee wordt gehouden om de bevoegdheid te bepalen van een instelling waarbij de werkgever aangesloten is.

Welke instelling is bevoegd voor de gezinsbijslag?

Er zijn drie mogelijkheden:

 • De kinderbijslaginstelling van de meest recente werkgever is bevoegd; is het een zelfstandige dan gaat het om het kinderbijslagfonds verbonden met het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige was aangesloten.
 • De kinderbijslaginstelling van de vroegere werkgever van de persoon die het recht verkrijgt, is bevoegd; is het een zelfstandige dan gaat het om het kinderbijslagfonds verbonden met het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige was aangesloten.
 • FAMIFED is bevoegd.

Hoe bepaald wordt welke instelling bevoegd is, verschilt naargelang één beroepsactiviteit wordt/werd uitgeoefend dan wel verschillende beroepsactiviteiten tegelijk uitgeoefend worden (bv. verschillende deeltijdse jobs voor verschillende werkgevers).

Eén enkele beroepsactiviteit

De kinderbijslaginstelling van de werkgever (of bij gebreke daarvan van de laatste werkgever) op de dag van het ontstaan van het recht op kinderbijslag, is bevoegd. Is het een zelfstandige dan gaat het om het kinderbijslagfonds verbonden met het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige was aangesloten.

Verschillende gelijktijdige beroepsactiviteiten

Als de rechthebbende op de dag van het ontstaan van een nieuw recht op kinderbijslag gelijktijdig verschillende activiteiten uitoefent, is de kinderbijslaginstelling van de werkgever bij wie hij het laatst in dienst trad, bevoegd (bv. twee beroepsactiviteiten gestart op verschillende data bij twee werkgevers die aangesloten zijn bij twee verschillende instellingen). Is het een zelfstandige dan gaat het om het kinderbijslagfonds verbonden met het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige was aangesloten.

FAMIFED is bevoegd als de verschillende beroepsactiviteiten aangevat werden op dezelfde dag en de werkgevers bij een verschillende instelling zijn aangesloten.(bv. op dezelfde dag twee deeltijdse beroepsactiviteiten voor verschillende werkgevers die aangesloten zijn bij twee verschillende instellingen).

Als de gelijktijdige beroepsactiviteiten op dezelfde dag gestart zijn maar beide werkgevers bij dezelfde kindebijslaginstelling aangesloten zijn, dan is de kinderbijslaginstelling van die werkgevers bevoegd.

Exclusieve bevoegdheid van FAMIFED in bepaalde bijzondere gevallen

 • Als op basis van de laatste beroepsactiviteit van de rechthebbende de betaalbevoegdheid niet bepaald kan worden:
  • omdat hij onderworpen was aan een buitenlandse socialezekerheidsregeling of
  • omdat de beroepsactiviteit niet onderworpen was aan de kinderbijslagsector
   Zo zal bij werkloosheid na een beroepsactiviteit in het buitenland   FAMIFED dus bevoegd zijn.
   Voor de verdeling van de dossiers tussen de betaalbureaus van FAMIFED geldt als algemene regel dat het provinciaal bureau van de woonplaats van de rechthebbende bevoegd is.
 • Als de beroepsactiviteit voor 1 april 1990 beëindigd werd
 • Voor bepaalde door de Staat betaalde personeelscategorieën

Hoelang duurt het recht en de bevoegdheid bij een nieuw recht?

Bij een nieuw recht geldt de bevoegdheid voor het lopende en het daaropvolgende kwartaal.

De bijzondere regels voor het begin en het einde van het recht moeten altijd worden toegepast.

Voorbeeld

Als op 2 januari gewerkt werd, kan het recht op kinderbijslag bij dezelfde instelling van 1 januari tot 30 juni worden verkregen.
Volgens de regels voor het begin en het einde van het recht kan voor een op 2 januari ontstaan recht bijslag betaald worden vanaf 1 januari of vanaf 1 februari (naargelang er per kind al dan niet een recht was in december).
Top