Voorwaarden en controle

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Voorwaarden en controle

 • Eerst de voorrangsgerechtigde rechthebbende bepalen en dan de bevoegde instelling
 • Controleren of er prestaties (werk, werkloosheid, ziekte etc.) van de voorrangsgerechtigde rechthebbende zijn
 • Vervolgens de opvolging van die prestaties controleren

Controlemiddelen

Trivia:

 • RNP (om de voorrangsgerechtigde rechthebbende te bepalen)
 • DmfA
 • INSZ met periode
 • Ontvangen attesten
 • NRW om de bevoegde kinderbijslaginstelling te bepalen.

Indien de voorwaarden niet vervuld zijn

Als er geen prestaties zijn op basis waarvan een recht door een rechthebbende verkregen kan worden volgens de Algemene Kinderbijslagwet, moet een andere rechthebbende bepaald worden of moeten prestaties gezocht worden op basis waarvan een recht verkregen kan worden in een andere regeling: regeling voor werk in het buitenland of regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag.

Aandachtspunten

Bij het bepalen van de bevoegde instelling moet eerst bepaald worden of dat gebeurt in het kader van een nieuw recht of van een voortgezet recht.

Bij het voortgezet recht moeten drie voorwaarden gecontroleerd worden om te bepalen of afgeweken moet worden van de stabiliteitsregel en de instelling gewijzigd moet worden als een nieuwe beroepsactiviteit aangevat wordt.

Het betreft cumulatieve voorwaarden die achtereenvolgens gecontroleerd moeten worden.

 1. Het betreft geen uitzendarbeid. Als het uitzendarbeid betreft, moet niet verder gecontroleerd worden aangezien de beroepsactiviteit geneutraliseerd wordt bij voortgezet recht.
 2. De beroepsactiviteit wordt uitgeoefend op de eerste dag van een referentiemaand (februari, mei, augustus of november). Indien dat niet zo is, moet niet verder gecontroleerd worden aangezien de beroepsactiviteit dan geneutraliseerd wordt bij voortgezet recht.
 3. De beroepsactiviteit duurt minimum 28 dagen. Indien dat niet zo is, wordt de beroepsactiviteit geneutraliseerd bij voortgezet recht.

Indien één van die voorwaarden niet vervuld is, zorgt de beroepsactiviteit ervoor, als ze wordt uitgeoefend in de referentiemaand, dat de al bevoegde instelling bevoegd blijft voor het volgende kwartaal.

Er moet bijzonder opgelet worden met prestaties voor werkgevers van de openbare sector aangezien die anders behandeld moeten worden. De gezinsbijslag moet enkel worden betaald door die werkgevers als de werknemers deel uitmaken van hun personeelsleden en ze in dienstactiviteit zijn.

De DmfA-aangifte moet worden geraadpleegd om de dienstactiviteit te controleren. De DmfA-aangifte is de authentieke bron voor de geldigheid van de werkprestaties. De code 'prestaties' is doorslaggevend.

Het statuut van de zelfstandige rechthebbende en het sociaal verzekeringsfonds waarbij deze is aangesloten, worden bepaald op basis van de gegevens van het ARZA (flux A301-p of d061) en overeenkomstig de tabel in bijlage bij de dienstbrief 997/80. 

CO 1396 van 7 juli 2014

CO 1397 van 7 juli 2014

Top