Werken voor Defensie en onbetaald verlof

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Situatie

De heer X heeft onbetaald verlof genomen van 01/05/2000 tot 31/05/2000.

Voordien werkte hij, en vanaf 01/06/2000 werkt hij opnieuw, voor Defensie.

Advies

Defensie is bevoegd om kinderbijslag te betalen op basis van een nieuw recht vanaf 01/07/2000.

Rechtvaardiging

Een rechthebbende blijft recht hebben op kinderbijslag voor een kwartaal als hij/zij rechthebbende was in de tweede maand van het vorige kwartaal.

Aangezien de rechthebbende gewerkt heeft in februari 2000 heeft hij recht op kinderbijslag in het tweede kwartaal van 2000, dus tot 30/06/2000.

Aangezien hij echter niet gewerkt heeft in mei 2000 (referentiemaand) heeft hij geen recht op kinderbijslag voor het derde kwartaal van 2000.

Omdat hij opnieuw begint te werken op 01/06/2000 is er echter sprake van een nieuw recht: als een rechthebbende voldoet aan de voorwaarden om een recht op kinderbijslag te verkrijgen in de loop van een kwartaal, verkrijgt hij/zij dat recht voor het lopende en het daaropvolgende kwartaal.

Bij een nieuw recht wordt de gezinsbijslag betaald door de kinderbijslaginstelling waarbij de werkgever aangesloten is op de dag van de gebeurtenis die het recht van zijn werknemer doet ontstaan (opnieuw beginnen te werken).

Top