Werken voor de Waalse Regering en een OCMW

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Situatie

Iemand heeft met een arbeidsovereenkomst gewerkt voor de Waalse Regering (instelling A) tot 27/02/2002.

Op 01/03/2002 heeft ze twee arbeidsovereenkomsten afgesloten:

  • een nieuwe arbeidsovereenkomst met de Waalse Regering en
  • een arbeidsovereenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van F.

Instelling A heeft de kinderbijslag betaald tot 30/06/2002.

Advies

Instelling A blijft bevoegd om de kinderbijslag te betalen.

Rechtvaardiging

Bij voortgezet recht (als iemand rechthebbende blijft) blijft de kinderbijslaginstelling die bevoegd is voor een kwartaal bevoegd voor het daaropvolgende kwartaal.

Als op de eerste dag van de referentiemaand (tweede maand van een kwartaal) een rechthebbende echter voor een nieuwe werkgever werkt en dat geen geneutraliseerde situatie is, wordt de gezinsbijslag voor het daaropvolgende kwartaal door de kinderbijslaginstelling van de nieuwe werkgever betaald.

Een beroepsactiviteit is onder andere een geneutraliseerde situatie als die aangevat wordt door een rechthebbende die onderworpen blijft aan een al eerder afgesloten arbeidsovereenkomst.

In dit geval blijft de betrokkene rechthebbende aangezien het recht voor haar kinderen niet onderbroken werd. Het betreft dus een voortgezet recht.

Aangezien mevrouw X voor instelling A werkt in februari 2002 (referentiemaand) moet die instelling inderdaad de kinderbijslag betalen tot 30.06.2002, het einde van het volgende kwartaal.

Op 1 mei 2002, de eerste dag van de volgende referentiemaand, werkt ze nog steeds voor de Waalse Regering.

Ze werkt echter tegelijkertijd voor het OCMW van F.

Aangezien die beroepsactiviteit wordt uitgevoerd terwijl een andere beroepsactiviteit al wordt uitgevoerd (voor de Waalse Regering) betreft het een geneutraliseerde situatie.

Top