Werken voor de Franse Gemeenschap (leerkracht) en vervolgens werken als zelfstandige

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Situatie

Iemand heeft tot 30/05/1999 voor de bijzondere onderwijsinstelling in C. gewerkt.

De kinderbijslag voor die instelling werd betaald door het ministerie van de Franse Gemeenschap.
Sinds 04/06/1999 werkt de betrokkene voor een uitzendbureau.

Advies

Vanaf 01/10/1999 is FAMIFED bevoegd om de kinderbijslag te betalen.

Rechtvaardiging

Aangezien het een geneutraliseerde situatie (voortgezet recht) betreft en de openbare instelling niet langer de kinderbijslag kan betalen omdat de uitzendkracht geen deel meer uitmaakt van zijn personeel, is FAMIFED vanaf 01/10/1999 bevoegd om de kinderbijslag te betalen.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor personen die als uitzendkracht werken nadat ze voor eender welke openbare instelling gewerkt hebben.

Top