Schorsen van het recht is niet uitdoven van het recht

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Situatie

Een volledig werkloze krijgt een werkloosheidsuitkering na gewerkt te hebben voor een bij instelling A aangesloten werkgever. Hij werkt eveneens deeltijds.

De kinderbijslag voor februari 2001 voor zijn zoon werd geschorst omdat het toegestane grensbedrag dat jonge werkzoekenden mogen verdienen overschreden werd.

Aangezien februari een referentiemaand is en geen kinderbijslag betaald werd voor die maand, moet worden bepaald of er een nieuw recht is vanaf 01/03/2001. Dat zou betekenen dat instelling A bevoegd is.

Advies

Aangezien het een voortgezet recht betreft, wordt de bevoegdheid niet gewijzigd.

Rechtvaardiging

De beroepsactiviteit van de rechthebbende is een geneutraliseerde situatie aangezien die door een werkloze wordt uitgevoerd.

Het feit dat de kinderbijslag een maand geschorst werd, ook al is het een referentiemaand, kan niet worden gelijkgesteld aan een uitdoving van het recht, eventueel gevolgd door een herneming van het recht, wat zou betekenen dat het een nieuw recht zou worden.

Top