Meerdere beroepsactiviteiten en werkloosheid

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Situatie

Iemand heeft voor een bij instelling A aangesloten werkgever gewerkt. Vervolgens was ze volledig werkloos.

Op 06/02/1997 begint ze te werken voor een bij instelling B aangesloten werkgever terwijl ze een werkloosheidsuitkering blijft ontvangen.

Op 06/10/1997 begint ze te werken voor een bij instelling C aangesloten werkgever en blijft ze voor de bij instelling B aangesloten werkgever werken. Ze ontvangt niet langer een werkloosheidsuitkering.

Advies

Eerste situatie: op 06/02/1997 - bevoegdheid: instelling A

Tweede situatie: op 06/10/1997 - bevoegdheid: instelling B vanaf 01/01/1998.

Rechtvaardiging

Eerste situatie: iemand heeft in een referentiemaand recht op kinderbijslag op basis van een beroepsactiviteit bij een werkgever en van een toekenningssituatie.

Aangezien het een rechthebbende met een werkloosheidsuitkering betreft die een toegestane beroepsactiviteit uitoefent, moet de gezinsbijslag door de al bevoegde instelling worden betaald.

Tweede situatie: een voortgezet recht is twee keer gewijzigd tegen 01/11/1997, de eerste dag van de referentiemaand.

De op 06/02/1997 aangevatte beroepsactiviteit wordt immers tegelijkertijd met een andere beroepsactiviteit uitgeoefend maar vanaf 06/10/1997 wordt de werkloosheidsuitkering niet meer betaald.

Die eerste beroepsactiviteit is dus geen toegestane beroepsactiviteit en wordt dus niet langer geneutraliseerd.

De beroepsactiviteit voor de bij instelling C aangesloten werkgever is echter wel een geneutraliseerde situatie want die wordt aangevat door een rechthebbende die nog een lopende arbeidsovereenkomst heeft.

Een nieuwe beroepsactiviteit is een andere beroepsactiviteit dan de beroepsactiviteit waarop de huidige bevoegdheid gebaseerd is.

Daarom is er op 01/11/1997 een nieuwe beroepsactiviteit (op 06/02/1997 aangevatte beroepsactiviteit) en een geneutraliseerde beroepsactiviteit (op 06/10/1997 aangevatte beroepsactiviteit: als op de eerste dag van de referentiemaand een rechthebbende voor een nieuwe werkgever werkt en dat geen geneutraliseerde situatie is, wordt de gezinsbijslag voor het daaropvolgende kwartaal door de kinderbijslaginstelling van de nieuwe werkgever betaald.

Top