Meerdere beroepsactiviteiten

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Situatie

De heer X werkte van 02/07/2001 tot 18/03/2005 voor een bij kinderbijslaginstelling A aangesloten werkgever.

Sinds 30/11/2001 werkt hij eveneens voor een andere werkgever die aangesloten is bij kinderbijslaginstelling B en van 21/03/2005 tot vandaag werkt hij voor een werkgever die aangesloten is bij kinderbijslaginstelling C.

Welke instelling is bevoegd vanaf 01/07/2005?

Advies

Instelling B is bevoegd.

Rechtvaardiging

Aangezien het een voortgezet recht betreft wordt de beroepsactiviteit voor de bij instelling B aangesloten werkgever - die geneutraliseerd wordt zolang hij voor de bij instelling A aangesloten werkgever werkte - niet langer geneutraliseerd zodra hij niet meer voor de bij instelling A aangesloten werkgever werkt.

Top