Deeltijds werken na werkloosheid

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Situatie

Iemand is volledig werkloos nadat hij voor een werkgever heeft gewerkt.

Hij is deeltijds beginnen te werken voor een werkgever die bij een andere kinderbijslaginstelling is aangesloten terwijl hij een werkloosheidsuitkering ontving.

Hij heeft echter voor één maand (mei 2000) geen uitkering ontvangen.

Is de bevoegdheid gewijzigd?

Advies

De gezinsbijslag voor het volgende kwartaal, dus vanaf 01.07.2000, moet door de kinderbijslaginstelling van de nieuwe werkgever worden betaald.

Rechtvaardiging

Als op de eerste dag van de referentiemaand een rechthebbende voor een nieuwe werkgever werkt en het geen geneutraliseerde situatie betreft, wordt de gezinsbijslag voor het daaropvolgende kwartaal door de kinderbijslaginstelling van de nieuwe werkgever betaald.

De beroepsactiviteit van een rechthebbende die een (gedeeltelijke) werkloosheidsuitkering ontvangt, is een van de geneutraliseerde situaties: de oorspronkelijke instelling blijft bevoegd als de rechthebbende deeltijds begint te werken aangezien het statuut werkloze behouden blijft omdat hij een werkloosheidsuitkering ontvangt.

In mei 2000 (referentiemaand) voldoet hij echter niet langer aan de voorwaarden van die geneutraliseerde situatie: een beroepsactiviteit van meer dan 27 kalenderdagen (meer bepaald een beroepsactiviteit die langer duurt dan het aantal toegelaten opeenvolgende kalenderdagen waardoor een werkloze een nieuwe aanvraag om werkloosheidsuitkering moet indienen als gevolg van een onderbreking van die uitkering) is bijvoorbeeld een geneutraliseerde situatie.

Top