De rechthebbende werknemer wordt werkloos

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Voorwaarden

  • Inschrijving als werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (GDAB)
  • Erkend zijn als werkloze, al dan niet vergoed door de RVA. Als er geen vergoeding is moet de sanctie of de weigering om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen geen beletsel zijn voor de betaling van kinderbijslag

Controlemiddelen

  • Ontvangen of opzoeken van gegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
  • Eventueel ontvangen van een (papieren) attest van de instelling die de werkloosheidsuitkeringen betaalt

Indien de voorwaarden niet vervuld zijn

Nagaan of de rechthebbende zijn recht op kinderbijslag kan behouden op basis van andere prestaties dan wel of men een andere potentiële rechthebbende moet zoeken.

Top