Behoud van de verhoogde schaal (voortgezet recht - trimestrialisering)

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Voorwaarden

De rechthebbende is al meer dan zes maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloze gedurende ten minste één dag in de referentiemaand.

De rechthebbende moet ten minste één persoon ten laste hebben: de bruto inkomsten in het gezin van het kind overschrijden de toegelaten grens niet.

Controlemiddelen

  • Raadplegen van de prestaties van de rechthebbende in Trivia
  • Raadplegen van het Rijksregister van de Natuurlijke Personen (RNP)
  • Verzenden van het formulier P19 naar de rechthebbende als hij samenwoont met de kinderen of naar de bijslagtrekkende als de rechthebbende niet met hen samenwoont
  • Fiscale gegevens van de FOD Financiën

Indien de voorwaarden niet vervuld zijn

De toekenning van de toeslag wordt stopgezet volgens de regels van de trimestrialisering. Zo nodig worden de betalingen geregulariseerd en een debet betekend rekening houdend met de verjaringstermijnen.

Top