Behoud van de verhoogde schaal (voortgezet recht - trimestrialisering)

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Voorwaarden

De rechthebbende is minstens een dag van de referentiemaand meer dan zes maanden ziek met een uitkering.

Maand waarin de gebeurtenis zich voordoet op basis waarvan het recht op de sociale toeslag wordt verkregen

Het betreft een rechthebbende met personen ten laste.

De bruto-inkomsten van het gezin van het kind overschrijden de toegelaten grensbedragen niet.

Controlemiddelen

  • raadplegen van de gegevens onder de rubriek raadplegen ontvangen attesten via Trivia
  • raadplegen van het RNP (Rijksregister van de Natuurlijke Personen) via Trivia
  • formulier P19
  • fiscale gegevens van de FOD Financiën.

Indien de voorwaarden niet vervuld zijn

De toeslag wordt niet langer betaald, rekening houdend met de trimestrialiseringregels.

Indien nodig worden de betalingen geregulariseerd en wordt een kennisgeving van een debet verstuurd, rekening houdend met de verjaringstermijnen.

Top