Een rechthebbende begint te werken en is niet langer arbeidsongeschikt (Gelijkstelling: onderzoek en behoud)

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Voorwaarden

Beginnen werken als werknemer in België of in de EER, als Belgische ambtenaar of als huispersoneel (meer dan 14 dagen (als de ziekte niet langer dan een jaar geduurd heeft) of meer dan 3 maanden (als de ziekte langer dan 3 maanden geduurd heeft)

Recht op de toeslag voor de maand waarin hij/zij begint te werken

De bruto-inkomsten van het gezin van het kind overschrijden de toegelaten grensbedragen niet.

Controlemiddelen

  • raadplegen van de prestaties van de rechthebbende in Trivia
  • raadplegen van het RNP (Rijksregister van de Natuurlijke Personen)
  • om het recht te onderzoeken: versturen van het controleformulier P19 de laatste week van het getrimestrialiseerde recht op basis van de arbeidsongeschiktheid naar de rechthebbende als hij/zij bij de kinderen woont of naar de bijslagtrekkende als de rechthebbende niet bij hen woont
  • om het recht te behouden: jaarlijks versturen in januari van het formulier P19.

Indien de voorwaarden niet vervuld zijn

De toeslag wordt niet langer betaald, rekening houdend met de trimestrialiseringregels.

Indien nodig worden de betalingen geregulariseerd en wordt een kennisgeving van een debet verstuurd, rekening houdend met de verjaringstermijnen.

Top