Een rechthebbende werknemer wordt ziek

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Voorwaarden

  • ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn
  • al dan niet een uitkering krijgen

Controlemiddelen

  • ontvangen of raadplegen van de gegevens onder de rubriek raadplegen ontvangen attesten via Trivia
  • raadplegen van het RNP (Rijksregister van de Natuurlijke Personen) via Trivia
  • bij onregelmatigheden of tegenstrijdigheden tussen de flux en de verklaringen van de betrokkene (bijvoorbeeld geen flux maar wel een attest op papier) de dienst Monitoring van de FAMIFED contacteren: monitoringfr@famifed.be - monitoringnl@famifed.be.

Indien de voorwaarden niet vervuld zijn

Controleren of de rechthebbende verder recht op kinderbijslag kan krijgen op basis van andere prestaties dan wel of een andere potentiële rechthebbende gezocht moet worden.

Top