Aanstelling van een voogd of voorlopig bewindvoerder

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd...

De toelichtingen in ons thematisch onderdeel zijn sinds 1 januari 2019 niet meer up-to-date.

Voorwaarden

  • Aanstelling van een voogd of voorlopig bewindvoerder.

Controlemiddelen

  • De beschikking van de aanstelling tot voogd of voorlopig bewindvoerder, voor zover hiervan kennis werd gegeven overeenkomstig de wettelijke tegenstelbaarheidsvereisten.
Verplicht door notificatie van een griffier of betekening van een gerechtsdeurwaarder.
Top