WACHTUITKERING \ MIJNWERKER

MO 480 van 20 april 1990 - Toepassing vanArt. 53, §1, 12° GW - Wachtvergoeding aan oudere mijnwerkers

  Overeenkomstig artikel 53, § 1, 12°, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders wordt voor de toepassing van deze wetten beschouwd als zijnde tewerkgesteld, de werknemer gedurende de periodes waarvoor hij op een wachtvergoeding gerechtigd is, toegekend aan de...
Top