SUBROGATIE

Informatienota 1991/21: - Van rechtswege in-de-plaatsstelling door het OCMW mbt de kinderbijslag.

Een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verleent sedert 1 juli 1990 het bestaansminimum voor alleenstaanden aan een jongere van meer dan 18 jaar. Op het genoemde tijdstip was betrokkene niet gerechtigd op kinderbijslag. In de maand december 1990 vestigt het bevoegde kinderbijslagfonds een...

Artikel 3bis van de Wet gewaarborgde gezinsbijslag

Wanneer de voorwaarden bepaald in artikel 1 en artikel 2, eerste lid, 1°, tweede en vierde lid vervuld zijn maar nog niet is vastgesteld dat voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 2, eerste lid, 2°, en in artikel 3, betaalt de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers bij wijze van...
Top