STATISTISCHE AANGIFTE

CO 1090 van 7 mei 1981 - De door de kinderbijslagfondsen te bezorgen statistische aangiften (uittreksel)

Met het doel het statistisch programma van de regeling aan te passen aan de behoeften waarin de Rijksdienst op het gebied van de studiën en informatieverstrekking moet voorzien, geven wij u hierbij mededeling van bepaalde wijzigingen en belangrijke noviteiten met betrekking tot de bestaande...

CO 1135 van 20 september 1984 - De door de kinderbijslagfondsen te bezorgen statistische aangiften

Bij onze omzendbrief 1090 van 7 mei 1981 hebben wij u kennis gegeven van de onderrichtingen die op het stuk van de statistische aangiften moeten worden in acht genomen vanaf 1981. De huidige omzendbrief heeft ten doel die aangiften en de statistische eenheden hoofdzakelijk als gevolg van de...

CO 1247 van 22 mei 1991 - Door de kinderbijslagfondsen te bezorgen statistische aangiften. Statistiek I: Demografische statistieken

Ingevolge de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen worden er drie bedragen voor de bijkomende bijslag voor gehandicapten van minder dan 21 jaar voorzien en dit volgens de graad van de handicap aan de hand van een schaal van zelfredzaamheid op 1 april 1991. Wij zien ons dan ook...
Top