SAMENGEORDENDE WETTEN (KBW) \ TOEZICHT OP DE UITVOERING

Informatienota 1991/7: - Academisch personeel van de vrije universiteiten en daarmee gelijkgestelde inrichtingen. - KB van 10 juli 1990 tot uitvoering van art. 4 van de samengeordende wetten.

Positie van het academisch personeel van de vrije universiteiten en daarmee gelijkgestelde inrichtingen t.a.v. het KB van 10 juli 1990 tot uitvoering van art. 4 van de samengeordende wetten. Recht op kinderbijslag voor de zomervakantieArt. 41 G.W. als van kracht tot 31 maart 1990, bepaalde in...

12 juni 1974 - Ministerieel besluit waarbij de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs van de sociale inspectie van het Ministerie van sociale voorzorg belast worden met het toezicht over de uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 2.7.1974)

Artikel 1. De inspecteurs en adjunct-inspecteurs van de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Voorzorg zijn belast met het toezicht over de uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in...
Top