RECHTHEBBENDEN (MEERDERE) \ SAMENLOOP VAN RECHTEN

996/53 van 16 februari 2005 - Samenloop van het recht op kinderbijslag in de regeling van de werknemers en in de regeling van de zelfstandigen - Toekenningssituatie - Rechten vóór 1 april 2003 - Art. 59 en Art. 60 KBW

Sedert 1 april 2003 regelen de Art. 59 en Art. 60 van de Kinderbijslagwet de voorrang in geval van samenloop van rechten tussen de regeling van de werknemers en die van de zelfstandigen, en meer in het bijzonder het geval van personen in een toekenningssituatie (Art. 51, §2 KBW): voorrang in de...

CO 1027 van 16 juli 1976 - Meer dan één rechthebbende - Wijziging van de devolutieorde - Nieuw Art. 66 GW

Door de wijziging van artikel 66, G.W. met uitwerking per 1 januari 1976, stelt artikel 130 van de wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1975-1976 een nieuwe procedure in ter afwijking van de bij artikel 64, G.W. bepaalde devolutieorde wanneer er voor een zelfde kind...
Top