RECHTHEBBENDE \ GELIJKGESTELDE SITUATIE

MO 479 van 26 maart 1990 - Programmawet van 22 december 1989 - Bepaling van de bevoegdheid van de kinderbijslaginstellingen (uittreksel)

(...) II. Vaststelling van de bevoegdheid van de kinderbijslaginstellingen Het koninklijk besluit van 12 maart 1990 stelt de bevoegdheden van de kinderbijslaginstellingen vast bij uitvoering van artikel 71, § 1bis van de samengeordende wetten. De bevoegdheid van de kinderbijslaginstellingen wordt...

Artikel 59 van de Algemene kinderbijslawet

Het voordeel van de bepalingen betreffende de werknemers bepaald bij deze wet kan niet worden ingeroepen door de personen die in hoofdzaak een ander beroep uitoefenen dan dat van werknemer, verbonden door een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in deze wet. Voor de toepassing van deze wet wordt een...
Top