ONVERSCHULDIGDE BETALING \ ONVATBAARHEID VOOR OVERDRACHT EN BESLAG

996/128 van 26 april 2017 - Terugbetalen voorschotten OCMW

1. Situering In CO 911 van 7 april 1972 werden de voorwaarden besproken voor de terugbetaling van voorschotten op kinderbijslag die door een OCMW worden toegekend. Hierbij werd een achterstal omschreven als "elke betaling die geen betaling is van gezinsbijslag over de maand die aan de maand van de...

CO 904 van 20 oktober 1971 - Wijzigingen door het Gerechtelijk Wetboek aangebracht in de GW (uittreksels)

Artikel 55 uit Kinderbijslagwet werknemers I. Artikel 55 G.W. - Willige bevoegdheid van de vrederechter Het artikel 55, alinea 2, G.W. bepaalt dat het recht op kinderbijslag ten behoeve van de verlaten echtgenote afhankelijk is van de voorwaarde dat zij een aangift van verlating doet "bij de...

CO 911 van 7 april 1972 - Nieuwe uitzondering op de onvatbaarheid voor beslag van de gezinsbijslag, ingevoerd bij Art. 14 Wet van 9 juli 1971 houdende wijziging van Wet van 2 april 1965 tot wijziging van Wet van 27 november 1981 op de openbare onderstand

De wet van 9 juli 1971 houdende wijziging van de wet van 2 april 1965 tot wijziging van de wet van 27 november 1891 op de openbare onderstand heeft artikel 16 vanaf 1 januari 1972 door de volgende bepaling vervangen: "Wanneer de ondersteunde de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten...
Top