MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DMFA)

CO 1348 van 11 februari 2004 - Multifunctionele aangifte van de werkgever - Aanpassing van de voorschriften betreffende het brevet van rechthebbende en de provisionele betalingen

1. Onderwerp van deze omzendbrief De ingebruikneming van het kadaster van de kinderbijslag en de verspreiding van de DMFA- en RIP-fluxen maakt de toepassing mogelijk van het automatisch onderzoek van het recht. Dit automatisch onderzoek van het recht is echter enkel mogelijk bij instellingen die in...

CO 1352 van 20 december 2004 - Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatie met elektronische en papieren dragers: actualisering van de richtlijnen in verband met controle door formulieren

1. Informatiegaring met formulieren en elektronische dragers Sedert enkele jaren houdt de Rijksdienst op een permanente wijze een inventaris bij van alle noodzakelijke gegevens om de kinderbijslag te betalen. Elk jaar worden ingevolge de bestuursovereenkomst, de voorschriften in verband met...

Informatienota 1986/2: - Aangifte prestaties. - Model G per magneetband.

Verschillende kinderbijslagfondsen hebben ons de vraag gesteld of de aangifte van prestaties door middel van een Model G mocht worden vervangen door een aangifte per magneetband. Als bijlage vindt U het standpunt van de Rijksdienst dienaangaande dat algemeen geldt t.a.v. alle Fondsen.

Pages

Top