MEDISCHE BESLISSING \ GERECHTELIJK BEROEP

MO 532 van 21 januari 1994 - Uitoefening van het beroepsrecht voor de arbeidsgerechten inzake kinderbijslag aan gehandicapten

De ministeriële omzendbrieven en die van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, die betrekking hebben op de beroepsprocedure in het kader van de toekenning van kinderbijslag aan gehandicapten, worden in deze omzendbrief gegroepeerd teneinde de volgende doelstellingen te verwezenlijken...
Top