INVALIDE

Informatienota 1991/30: - Informatienota 1986/41 van 13 november 1986.

De informatienota 1986/41 van 13 november 1986 heeft aanleiding gegeven tot verschillende interpretaties in de kinderbijslagfondsen. Ten einde de draagwijdte hiervan duidelijk te stellen vindt U hierna het standpunt van de directie der Juridische Studiën terzake. Antwoord van de directie der...

Lois coordonnées sur les pensions de réparation (extraits)

Art. 15. Les bénéficiaires du statut des grands mutilés et invalides obtiennent les avantages ci-après : c) si leurs enfants ne donnent pas droit, par ailleurs, au bénéfice des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, il est payé, du chef des mêmes enfants,...

Samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen (Besluit van de Regent 5 oktober 1948, BS 17.10.1948, err. BS 20.10.1948) - uittreksels

(...) Art. 15. Zij die het voordeel genieten van het statuut der groot-verminkten en -invaliden bekomen de navolgende voordelen: a) (...)b) (...)c) indien hun kinderen anderzijds geen recht geven op het voordeel van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers, worden er...
Top