Error message

Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Try again in DatabaseConnection->__construct() (line 321 of /opt/src/includes/database/database.inc).

GEHANDICAPTE \ HERZIENING VAN DE ONGESCHIKTHEID

CO 1143 van 20 februari 1985 - Herziening van de ongeschiktheid - Toepassing van Art; 47 en Art. 63 GW

  (...)de (...) geneesheer, op verzoek van de betrokken partijen of van de instellingen die de kinderbijslag verschuldigd is, zijn beslissing kan herzien telkens zijn goede trouw misbruikt werd of wanneer een nieuw element het rechtvaardigt. Dit brengt mede dat de kinderbijslaginstellingen een...

MO 606 van 28 april 2009 - KB van 12 februari 2009 tot wijziging van KB van 28 maart 2003 tot uitvoering van de Art.47, Art. 56septies en Art. 63 van de SWKL en van Art. 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002

Het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 februari 2009 voert twee wijzigingen in ten aanzien van de kinderbijslagregeling voor kinderen met een handicap. A. Procedure van ambtshalve herziening. Kinderbijslaginstellingen die zich hebben ingeschakeld in de gegevensstroom van "handichild" zullen...
Top