GEGEVENSVERGARING (INZAMELING VAN GEGEVENS)

999/178bis van 19 oktober 2016 - Procedure ontbrekende studiegegevens in de Franse en Duitstalige Gemeenschap

De procedure voor de gegevensinzameling voor de studenten voor het school- en academiejaar 2016-2017 werd u meegedeeld met dienstbrief 999/178 van 5 juli 2016. Een kinderbijslagfonds signaleert dat voor een betekenisvol aantal dossiers van studenten aan onderwijsinstellingen van de Franse...

999/189 van 22 juni 2018 - De gegevensvergaring voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen: - Richtlijnen voor academiejaar 2018 – 2019 - Aanvullende richtlijnen voor specifieke studiesituaties

1. Behoud van de bestaande procedures voor gegevensinzameling Zoals eerder aangekondigd1 wordt met deze dienstbrief over de gegevensinzameling voor de studenten in school- en academiejaar 2018-2019 de voortzetting van bestaande procedures bevestigd. Om tegemoet te komen aan de vraag van de...

CO 1330 van 21 mei 2001 - Informatieverwerking met elektronische en papieren dragers (formulieren)

1. Technieken van informatievergaring 1.1 Algemene beschouwingen De Rijksdienst maakt elk jaar een inventaris op van alle sociale (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn om het recht op gezinsbijslag snel en correct te vestigen en de uitbetalingen zonder onderbreking te verzekeren. Daardoor wordt...

CO 1340 van 24 juli 2002 - Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatiegaring van gegevens met elektronische en papieren dragers - Actualisering van CO 1330 van 21 mei 2001

  1. De voorschriften inzake informatiegaring met formulieren en electronische dragers Gelet op de maatschappelijke veranderingen en de daarop geënte evolutie van de reglementering, de uitbouw van nieuwe electronische gegevensstromen (fluxen) en de verruimde toegang tot electronische databanken,...

CO 1345 van 10 juli 2003 - Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatie met elektronische en papieren dragers: controle met formulieren en aanpassingen aan CO 1340 van 24 juli 2002

  1. Informatiegaring met formulieren en elektronische dragers Sedert enkele jaren houdt de Rijksdienst permanent een inventaris bij van alle noodzakelijke gegevens om de kinderbijslag snel en correct te betalen. Uiterlijk op 30 juni worden jaarlijks de voorschriften in verband met de methoden en...

CO 1352 van 20 december 2004 - Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatie met elektronische en papieren dragers: actualisering van de richtlijnen in verband met controle door formulieren

1. Informatiegaring met formulieren en elektronische dragers Sedert enkele jaren houdt de Rijksdienst op een permanente wijze een inventaris bij van alle noodzakelijke gegevens om de kinderbijslag te betalen. Elk jaar worden ingevolge de bestuursovereenkomst, de voorschriften in verband met...

CO 1355 van 16 januari 2006 - Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatie met elektronische en papieren dragers: actualisering van de richtlijnen in verband met controle door formulieren

1. Informatiegaring met formulieren en elektronische dragers Sedert enkele jaren houdt de Rijksdienst op een permanente wijze een inventaris bij van alle noodzakelijke gegevens om de kinderbijslag te betalen. Elk jaar worden ingevolge de bestuursovereenkomst, de voorschriften in verband met...

CO 1366 van 16 februari 2007 - Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatie met elektronische en papieren dragers: actualisering van de richtlijnen in verband met controle door formulieren

1. Informatiegaring met formulieren en elektronische dragers Sedert enkele jaren houdt de Rijksdienst op een permanente wijze een inventaris bij van alle noodzakelijke gegevens om de kinderbijslag te betalen. Elk jaar worden ingevolge de bestuursovereenkomst, de voorschriften in verband met...

CO 1367 van 7 juni 2007 - Gegevensvergaring voor studerenden - de aanpassing van het formulier P7 (kinderbijslag voor studenten) aan de elektronische gegevensinzameling voor studenten in de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap (Flux D062)

1. Informatievergaring met het formulier 1.1 Inleiding Met ingang van september 2007 (school- en academiejaar 2007-2008) worden de studiegegevens (inschrijvingen, uitschrijvingen, studiepunten, etc.) enkel voor de studenten in de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap (instellingen...

CO 1378 van 12 januari 2009 - Jaarlijkse evaluatie van de behoeften aan informatie met elektronische en papieren dragers: actualisering van de richtlijnen in verband met controle door formulieren

1. Informatiegaring met formulieren en elektronische dragers Sedert enkele jaren houdt de Rijksdienst op een permanente wijze een inventaris bij van alle noodzakelijke gegevens om de kinderbijslag te betalen. Elk jaar worden ingevolge de bestuursovereenkomst, de voorschriften in verband met...

Pages

Top