FUSIE TUSSEN FONDSEN

996/87 van 11 december 2008 - Fusies tussen kinderbijslagfondsen (abrogé au 1er octobre 2016)

Opmerking: Sinds 30 september 2016 zijn de regels van deze dienstbrief niet langer van toepassing.1  In de loop van de laatste jaren zijn gerichte informatie en instructies bezorgd aan de kinderbijslaginstellingen die beslist hadden te fusioneren. Het leek ons noodzakelijk om de praktische regels...

996/87bis van 7 december 2016 - Fusies tussen kinderbijslagfondsen

In dienstbrief 996/87 van 11 december 2008 worden de praktische regels voor een fusie tussen twee kinderbijslagfondsen beschreven, zowel in het kader van het Nationaal Repertorium van de Werkgevers als het Kadaster van de Kinderbijslag. Na vragen van de fondsen over de praktische regels met...

996/87ter van 22 december 2017 - Fusie tussen kinderbijslagfondsen

In dienstbrief 996/87 van 11 december 2008 worden de praktische regels voor een fusie tussen twee kinderbijslagfondsen beschreven, zowel in het kader van het Nationaal Repertorium van de Werkgevers als het Kadaster van de Kinderbijslag. De dienstbrief werd op 1 oktober 2016 opgeheven. Dienstbrief...

997/28quinquies van 25 mei 1999 - Fusie van bureau's van uitbetalingsinstellingen (UI)

Ik deel u mee dat de bureau's "Brabant-Wallon-Est" (code bureau 3921) en " Brabant-Wallon-Ouest" (code bureau 3542) van het ABVV onder de benaming " Brabant Wallon" hergroepeerd werden, en dat voortaan de enige bureaucode 3233 zal zijn.
Top