FONDS 100

997/59 van 20 juli 2004 - Oriënteringsdossiers - Fonds 100

Bij punt III. Diversen, D (blz. 11 en 12) van de omzendbrief II/B/997/52/BI van 7 april 2004 ontving u algemene informatie over de behandelingswijze van briefwisseling zonder dossiernummer en werd u meegedeeld dat een procedure zou worden ingesteld om aan de noden te beantwoorden. Nu het Kadaster...
Top