EUROPESE VERORDENING 574/72

CO 1169 van 14 november 1986 - Ten laste leggen van het reservefonds van het niet recupereerbaar gedeelte van de ten onrechte uitbetaalde gezinsbijslag over de periode 1 april 1985 tot de laatste verrichte betaling, ingevolge de schrapping van Art. 6 uit de bijlage 5 van de EEG - Verordening 574/72

  Met bijlage nummer 28 bij de C.O. 949 hebben wij U medegedeeld dat artikel 6 van het Belgisch-Nederlands Akkoord per 1 april 1985 geschrapt werd uit de bijlage 5 van de Verordening nummer 574/72/EEG. Bijlage nr. 29 had ten doel U eraan te herinneren dat bij toepassing van artikel 76 van...

CO 1224 van 22 februari 1990 - Toepassing van de Verordeningen (EEG) 1408/71 en 574/72 - Betaling van kinderbijslag aan gezinnen die in Groot-Brittannië wonen

  Door middel van de CO nr. 1022 van 13 mei 1976 werd u in kennis gesteld van de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk, gesloten bij briefwisseling van 12 en 25 maart 1976, inzake de bijzondere betalingswijze van de gezinsbijslag die op grond van de artikelen 73, 1 (werknemers) en...

CO 1242 van 17 januari 1991 - Ten laste leggen van het reservefonds van de wezenbijslag welke naar aanleiding van de schrapping van Art. 6, 4e lid van het Belgisch-Nederlands akkoord van 7 februari 1964 ten onrechte werd betaald aan weduwen die in Nederland wonen

  (...) De schrapping uit de bijlage 5 van de Verordening (E.E.G.) nr. 574/72 van het artikel 6 van het Belgisch-Nederlands Akkoord van 7 februari 1964 inzake kinderbijslag en kraamgeld brengt mee dat vanaf 1 april 1985 de volledige E.E.G-Reglementering inzake kinderbijslag van toepassing is. Tot...

MO 534 van 4 maart 1994 - Toepassing van de Art. 77, 78 en 79, lid 3 van Verordening (EG) nr. 1408/71 en van artikel 10, lid 1, sub b), ii) van Verordening (EG) nr. 574/72

  Het besluit nr. 150 van 26 juni 1992 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, waarvan copie als bijlage, vervangt het besluit nr. 129 van 17 oktober 1985, gelet op het arrest van 11 juni 1991 van het Hof van Justitie van...

CO 949 bijlage 3/8 van 27 juni 2005 - Modelformulieren voor de toepassing van de Verordening 1408/71 en 574/72 Besluit nr. 201 van 15 december 2004 van de Administratieve Commissie

Hierbij vindt u een kopie van Besluit nr. 201 van 15 december 2004 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, gepubliceerd in het Publicatieblad nr. L 129 van 23 mei 2005 van de EU. Dit besluit wijzigt en vervangt de...

CO 949 bijlage 65 van 19 september 2003 - Uitbreiding van de personele toepassingssfeer van VO 1408/71 en VO 574/72 op onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 859/2003 van de Raad van 14 mei 20031 heeft, met ingang van 1 juni 2003, de bepalingen van VO 1408/71 en VO 574/72 van toepassing gemaakt op onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen. Met deze verordening wordt elke...

CO 949 bijlage 7/181 van 11 december 2018 - Omrekeningskoersen van de munteenheden

CO 949 bijlage 7/181 van 11 december 2018 - Omrekeningskoersen van de munteenheden (periode januari, februari en maart 2019) CO 949 bijlage 7/180 van 6 september 2018 - Omrekeningskoersen van de munteenheden (periode oktober, november en december 2018) CO 949 bijlage 7/179 van 15 juni 2018 -...
Top