EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

CO 1383 bijlage 8 van 4 oktober 2013 - Toetreding van Kroatië tot de EU/EER

Op 1 juli 2013 trad Kroatië toe tot deEuropese Unie.1 Bijgevolg zijn de verordeningen 883/2004 en 987/2009 op Kroatië van toepassing met ingang van deze datum. Met betrekking tot de nationaliteit van de gerechtigden, dient te worden gewezen op VO 1231/20102 die de verordeningen 883/2004 en VO 989/...

MO 536 van 21 maart 1994 - Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

Bij een besluit van de Raad en de Commissie van 13 december 1993 werd de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte goedgekeurd. Bij een ander besluit van dezelfde datum werd tevens het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte goedgekeurd,...

CO 1383 bijlage 8 van 4 oktober 2013 - Toetreding van Kroatië tot de EU/EER

Op 1 juli 2013 trad Kroatië toe tot de Europese Unie1. Bijgevolg zijn de verordeningen 883/2004 en 987/2009 op Kroatië van toepassing met ingang van deze datum. Met betrekking tot de nationaliteit van de gerechtigden, dient te worden gewezen op VO 1231/20102 die de verordeningen 883/2004 en VO 989/...
Top