ECHTSCHEIDING

CO 1341 van 4 september 2002 - KB van 16 juli 2002 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 KBW

  Het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, KBW verscheen in het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2002 (zie kopie als bijlage)(1). Hierna vindt u de nodige inlichtingen voor de toepassing van de...

Informatienota 1993/14: - Aanwijzing van de bijslagtrekkende na een vonnis van echtscheiding. - Informatienota 1986/13 van 2 juni 1986 en informatienota 1992/11 van 1 september 1992.

Een praktisch toepassingsgeval van de informatienota 1986/13 werd besproken tijdens de overlegvergadering van 4 maart 1993 (Ministerie van Sociale Voorzorg - RKW): het kind X woonde bij zijn moeder, mevrouw Y, tot op 24 december 1986. Sedertdien wordt hij opgevoed door zijn tante en zijn oom,...
Top