BETALENDE DERDE

CO 1372 van 25 juni 2008 - Programmawet (1) van 8 juni 2008 en wet houdende diverse bepalingen (I) van 8 juni 2008

De programmawet van 8 juni 2008 die een jaarlijkse leeftijdsbijslag invoert en de wet houdende diverse bepalingen (I) van 8 juni 2008 tot bepaling van de aansluiting van instellingen zoals het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (...
Top