BASISBIJSLAG \ BAREMA

999/122 van 22 maart 2002 - Barema's van gezinsbijslag van toepassing van 1 februari 2002 - Aanpassing aan een aantal formulieren

Ingevolge de indexverhoging zijn de bedragen die op de formulieren voorkomen aangepast. Het gaat om de volgende formulieren, infobladen en standaardbrieven: P19info, gevoegd bij de P19 (toeslagen voor alleenstaanden of personen die een feitelijk gezin vormen) en ook afgedrukt op de achterkant van...

Artikel 46 van de Algemene kinderbijslagwet

De Koning mag toelaten dat een ander barema van vergoedingen wordt aangenomen als dit vermeld in artikel 40, mits de totale last die eruit voortspruit werkelijk overeenstemt met deze waartoe de toepassing van laatstgenoemde barema's aanleiding zou geven. Alvorens van dit voorrecht gebruik te maken...
Top