ARTIEST \ SOCIAAL STATUUT

997/53 van 29 september 2003 - Werkgevers van artiesten - Toepassing van artikel 33, 2de lid, 4°, c)

Artikel 175 van de programmawet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002) voegde een punt c toe aan artikel 33, 2de lid, 4°. Vanaf 1 juli 2003 zijn de "de werkgevers van personen onderworpen aan de sociale zekerheidsregeling voor werknemers ingevolge de door hen geleverde...

MO 579 van 5 maart 2003 - Programmawet (I) van 24 december 2002 (uittreksel)

Artikel 47 uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 56septies uit Kinderbijslagwet werknemersArtikel 63 uit Kinderbijslagwet werknemers (...) I. Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor het kind met een aandoening (Hoofdstuk 3 van titel II van de programmawet van 24 december 2002, B.S. van 31...
Top