AMBTENAAR \ STATUUT

CO 1171 van 9 januari 1987 - Kinderbijslag van de gesubsidieerde contractuelen - KB 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen en uitvoerings-KB van 29 oktober 1986 (uittreksel)

  Bij voornoemd koninklijk besluit wordt een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen opgericht. Het treedt in werking op 1 januari 1987. De gemeenten, de verenigingen van gemeenten met uitzondering van diegene met een economische finaliteit, de openbare centra voor maatschappelijk...

CO 1181 van 31 juli 1987 - Kinderbijslag van de contractuelen, gesubsidieerd door het interdepartementaal begrotingsfonds ("I.B.F."). KB 493 van 31 december 1986 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid in de sociale sector (uittreksel)

  Bij voornoemd koninklijk besluit wordt een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen opgericht. Het treedt in werking op 1 januari 1987. De gemeenten, de verenigingen van gemeenten met uitzondering van diegene met een economische finaliteit, de openbare centra voor maatschappelijk...

MO 473 van 27 juli 1989 - Gezinsbijslag voor het personeel dat onder het stelsel van gesubsidieerde contractuelen werkt

De Programmawet van 30 december 1988 zet een stelsel van gesubsidieerde contractuelen bij sommige openbare besturen op. Ingevolge artikel 100 van deze wet wordt de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers belast met het uitkeren van de gezinsbijslag uit hoofde van de tewerkstelling van deze...

1 oktober 1996 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Universitair Ziekenhuis Gent en tot vaststelling van de aanvangsadministratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 21.11.1996)

Artikel 1. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Universitair Ziekenhuis Gent. Art. 2. De aanvangsadministratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die...

16 oktober 2007 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (B.S. 12.11.2007)

Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie. Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd....

16 oktober 2007 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van De Post en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (B.S. 14.11.2007)

Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van De Post. Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit percentage is...

21 oktober 2007 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (B.S. 12.11.2007)

Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de...

26 mei 2000 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de instelling Kind en Gezin en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 28.7.2000)

Artikel 1. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de instelling "Kind en Gezin". Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt...

31 mei 2000 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de Vlaamse Landmaatschappij en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 28.7.2000)

Artikel 1. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de Vlaamse Landmaatschappij. Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd...

5 februari 1997 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de 'Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding' en tot vaststelling van de aanvangsadministratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 16.5.1997)

Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van de "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". Art. 2. De aanvangsadministratiekosten worden vastgesteld op 1,35...

Pages

Top