6 augustus 1962 - Wet waarbij de toepassing van de wetten op de vergoedingspensioenen wordt uitgebreid tot de gevolgen van sommige schadelijke feiten die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van de republiek Kongo (Leopoldstad), van Ruanda en van Burundi (BS 30.08.1962) - uittreksels

Tabs

Top