9 maart 1953 - Wet houdende sommige aanpassingen inzake militaire pensioenen en verlenging van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor de militaire invaliden van vredestijd (BS 22.03.1953) - uittreksel

Tabs

Top