Samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen (Besluit van de Regent 5 oktober 1948, BS 17.10.1948, err. BS 20.10.1948) - uittreksels

Tabs

Top