Error message

Warning: PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Try again in DatabaseConnection->__construct() (line 321 of /opt/src/includes/database/database.inc).

25 april 1997 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de Algemene kinderbijslagwet (BS 17.5.1997)

Tabs

Top