24 juni 1987 - Koninklijk besluit tot bepaling van de gevallen waarin de toekenning van de kinderbijslag wordt geschorst als het kind zijn legerdienst of burgerdienst vervult (BS 10.7.1987)

Tabs

Top