12 april 1984 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de verplichting om elke wijziging die de toekenning of de betaling van de gezinsbijslag in de kinderbijslagregeling voor werknemers kan beïnvloeden, mede te delen (BS 19.4.1984)

Tabs

Top