26 maart 1965 - Koninklijk besluit betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie (BS 21.4.1965)

Tabs

Top