CO 949 bijlage 71/2 van 14 januari 2010 - Kinderopvangtoeslag (KOT), Kindertoeslag (KIT) en Kindgebonden budget (KGB): Nederlandse uitkeringen gelijkgesteld met gezinsbijslag.Invloed op de verschilbetaling van de Belgische kinderbijslag.Recuperatie van ten onrechte betaalde Belgische kinderbijslag. Inhoudingen op nog verschuldigde Nederlandse bijslag.

Tabs

Top