CO 949 bijlage 71/1 van 14 october 2009 - Kinderopvangtoeslag (KOT), Kindertoeslag (KIT) en Kindgebonden budget (KGB): Nederlandse uitkeringen gelijkgesteld met gezinsbijslag. Invloed op de verschilbetaling van de Belgische kinderbijslag. Berekening van het debet voor het jaar 2005. Opvolging van de dossiers.

Tabs

Top