CO 949 bijlage 71 van 31 juli 2009 - Kinderopvangtoeslag (KOT), de Kindertoeslag (KIT) en het Kindgebonden budget (KGB): Nederlandse uitkeringen gelijkgesteld met gezinsbijslag. Invloed op de verschilbetaling van de Belgische kinderbijslag.

Tabs

Top