MO 507 van 17 februari 1992 - Bedrag van de vervangingsinkomens boven dewelke geen recht meer bestaat op de verhoogde bijslag, zoals voorzien bij Art. 42bis, vierde lid, en Art. 56, paragraaf 2, tweede lid, van de SWKW (uittreksel)

Tabs

Top