997/5 van 31 mei 1990 - Massale overname van het nationaal identificatienummer van de natuurlijke personen - Toegang tot het Rijksregister van de Natuurlijke Personen + bijlagen + erratum

Tabs

Top